top of page

Leggja til skuldabréfaleið


  • Hótelkeðjurnar leggja til að fasteignagjöldum verði frestað með útgáfu skuldabréfa til margra ára.

  • Gera ekki ráð fyrir umtalsverðum tekjum næstu sjö mánuði.

  • Óskað eftir hlutabótum í lengri tíma.


Fulltrúar stærstu hótelkeðja landsins leggja til að sveitarfélögunum verði heimilað að fresta fasteignagjöldum fyrirtækjanna. Þá ýmist með útgáfu skuldabréfa eða með því að frestaðar skattgreiðslur bætist við fasteignagjöldin yfir nokkurra ára tímabil. Kristófer Oliversson, formaður Fyrirtækja í hótel- og gistiþjónustu (FHG), segir FHG og Samtök ferðaþjónustunnar (SAF) hafa kynnt þessar leiðir í bréfi til sveitarfélaganna. „Við fengum SAF til liðs við okkur að skrifa bréf til sveitarfélaganna. Fyrsta krafa okkar var að óska eftir því að fasteignagjöldin verði felld niður á tímum veirunnar. Til vara lögðum við fram þá tillögu, af því að við vitum að sveitarfélögin hafa ekki mikið aflögu, að fasteignagjöldunum verði dreift með löngu skuldabréfi,“ segir Kristófer en hann starfaði eitt sinn sem sérfræðingur í fjármálum sveitarfélaga.


Lánað með veði í fasteign

Hugmyndin sé að Lánasjóður sveitarfélaga láni sveitarfélögunum fjárhæð sem samsvarar ógreiddum fasteignagjöldum. Skuldabréf yrði svo gefið út á hvert fyrirtæki í gistiþjónustu með lögveði í þeirri fasteign sem fasteignaskatturinn fylgir. Sú leið kalli á lengingu í lögveði fasteignaskatta með hliðstæðri lagasetningu og gripið var til eftir efnahagshrunið. Þá hafi með lögum 6/2009 verið lengt í lögveðum í fasteign í fjögur ár í stað tveggja ára fyrir árin 2008-2010. „Kjörin á skuldabréfunum yrðu að vera mjög hagstæð og spegla vexti Lánasjóðs sveitarfélaga. Þannig yrðu vextirnir í flestum tilvikum vel innan við 1%. Ef sú vaxtaprósenta gengi áfram til okkar félagsmanna yrði þetta viðráðanlegt. Um leið myndi tekjustreymið ekki raskast hjá sveitarfélögum. Auðvelt er að útfæra þessa leið og ég tel að það sé vilji hjá ríkinu til að þetta geti orðið lausn. Lánasjóður sveitarfélaga er nógu öflugur en mögulega þyrfti að koma til ríkisábyrgð til sjóðsins til að liðka fyrir þessari útfærslu. Þetta er allt framkvæmanlegt innan núverandi kerfis og kallar ekki á mjög róttækar breytingar,“ segir Kristófer.


Nái til allt að tíu ára

Lagt er til að sveitarfélögin fái heimild til að veita atvinnurekendum heimild til að fresta greiðslu fasteignagjalda sem stofnað er til á árunum 2020-2022 til allt að tíu ára. Með þessari útfærslu yrði gengið lengra í að fresta greiðslum en löggjafinn samþykkti sl. vor (lög 25/2020) með breytingu á ýmsum lögum til að mæta efnahagslegum áhrifum faraldursins. Samkvæmt 14. grein laganna var gjaldendum fasteignaskatta, sem glíma við tímabundið tekjufall, heimilt að óska eftir frestun á allt að þremur greiðslum fasteignaskatts sem eru á gjalddaga 1. apríl 2020 til og með 1. desember 2020. Að mati FHG og SAF ber löggjöfin með sér að löggjafinn hafi talið að vandinn yrði tímabundinn.


Frestað til lengri tíma

Önnur frestunarleiðin sem samtökin leggja til er sögð lík leiðinni sem samþykkt var sl. vor. Með henni yrði heimilt að fresta fasteignaskatti árin 2020-2022 til lengri tíma. Til dæmis þannig að hann myndi leggjast á fasteignagjöld árin 2023-2028. „Þá myndi koma inn lagaheimild sem myndi mæla fyrir um að þrátt fyrir ákvæði 7. gr. laganna þá fylgir fasteignaskatti vegna áranna 2020-2022 lögveð í fasteign þeirri sem hann er lagður á og skal hann fylgja lögveði í fimm ár. Sú lagaheimild sækir sér fyrirmynd í lögum 6/ 2009 en þá var lengt í lögveðum í fasteign í fjögur ár í stað tveggja fyrir árin 2008 til 2010,“ segir í bréfi samtakanna til sveitarfélaganna.


Tekjufall næstu sjö mánuði

Spurður um horfur fram að næsta sumri segir Kristófer ekki hægt að reikna með því að þessir mánuðir verði tekjuberandi. Staðan sé almennt þung hjá mörgum hótelum. „Hver og einn er að semja við sinn banka og horfa á til hvaða aðgerða ríkisstjórnin hyggst grípa til. Nú er þingið búið að afgreiða sk. tekjufallsstyrki og ríkisstjórnin hefur kynnt hugmyndir um viðspyrnustyrki. Við höfum reifað þann möguleika að hlutabótaleiðin verði framlengd til næsta sumars. Menn eru að átta sig á því að faraldurinn er miklu þyngri og langvinnari en reiknað var með. Ég held að menn verði að vera þakklátir ef þeir fá eitthvað út úr næsta sumri. Ég veit ekki um neinn sem gerir ráð fyrir að það verði komin alvöruhreyfing fyrr en næsta sumar,“ segir Kristófer. Kristófer á og stýrir Miðbæjarhótelum (CenterHotels). Hann segir 20-30% starfsmanna fyrirtækisins á hlutabótum. Án þessara bóta væri hlutfall starfandi mun lægra.


Mikil óvissa í spánum

Ólafur Torfason, stjórnarformaður Íslandshótela, kveðst ekki reikna með mörgum ferðamönnum fyrr en 2022. Samkvæmt einni spánni komi 1-1,5 milljónir erlendra ferðamanna á næsta ári en slíkar spár séu í raun út í bláinn. „Við viljum hafa vaðið fyrir neðan okkur og frekar hafa þetta dekkra en ljósara,“ segir Ólafur. Hann segir hótelin hafa óskað eftir því að hlutabótaleiðin verði framlengd fyrir starfsfólk hótela. Rætt hafi verið um að æskilegt væri að bæturnar væru 80% af launum.


Baksviðs / Morgunblaðið - Baldur Arason - baldura@mbl.is

コメント


bottom of page